Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Aktywny Samorząd

Aktywny samorząd”

Program dotyczy osób zamieszkujących teren powiatu malborskiego

W 2019 roku realizowane będą następujące formy wsparcia:

Moduł I:

OBSZAR A - LIKWIDACJA BARIERY TRANSPORTOWEJ

Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu

Adresat programu

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności,

 • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

 • dysfunkcja narządu ruchu,

Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy

Adresat programu

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,

 • wiek aktywności zawodowej,

 • dysfunkcja narządu ruchu,

Zadanie 3 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy

Adresat programu

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,

 • wiek aktywności zawodowej,

 • dysfunkcja narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego,

Zadanie 4 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu

Adresat programu

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,

 • wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

 • dysfunkcja narządu słuchu;

OBSZAR B - LIKWIDACJA BARIER W DOSTĘPIE DO UCZESTNICTWA W SPOŁECZEŃSTWIE INFORMACYJNYM

Zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania

Adresat programu

 • znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności,

 • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

 • dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku,

Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania

Adresat programu

 • pomoc udzielona w ramach Obszaru B,

Zadanie 3 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania

Adresat programu

 • umiarkowany stopień niepełnosprawności,

 • dysfunkcja narządu wzroku,

 • wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

Zadanie 4 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania

Adresat programu

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności,

 • dysfunkcja narządu słuchu,

 • trudności w komunikowaniu się za pomocą mowy,

 • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

Zadanie nr 5 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego

Adresat programu

 • pomoc udzielona w Zadaniu: 1, 3 lub 4,

 • znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności;

OBSZAR C – LIKWIDACJA BARIER W PORUSZANIU SIĘ

Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

Adresat programu

 • znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności,

Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne

Adresat programu

 • stopień niepełnosprawności,

 • wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

 • potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego,

 • potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie,

Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny , w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne

Adresat programu

 • stopień niepełnosprawności,

 • wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

 • potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego,

 • potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie

Zadanie 5 - pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego

Adresat programu

 • znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności,

 • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

 • dysfunkcja narządu ruchu powodująca problemy w samodzielnym przemieszczaniu się,

 • zgoda lekarza specjalisty na użytkowanie skutera o napędzie elektrycznym lub wózka ręcznego z oprzyrządowaniem elektrycznym;

OBSZAR D - POMOC W UTRZYMANIU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ POPRZEZ ZAPEWNIENIE OPIEKI DLA OSOBY ZALEŻNEJ TJ. DZIECKA BĘDĄCEGO POD OPIEKĄ WNIOSKODAWCY ,PRZEBYWAJĄCEGO W ŻŁOBKU LUB PRZEDSZKOLU ALBO POD INNĄ TEGO TYPU OPIEKĄ (DZIENNEGO OPIEKUNA, NIANI LUB W RAMACH KLUBU DZIECIĘCEGO, PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO, ZESPOŁU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO)

Adresat programu

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,

 • aktywność zawodowa,

 • pełnienie roli przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego dziecka.

MODUŁ II - POMOC W UZYSKANIU WYKSZTAŁCENIA NA POZIOMIE WYŻSZYM.

należy przez to rozumieć naukę w następujących formach edukacji na poziomie wyższym: studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (wieczorowym, zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu); szkole policealnej

Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w programie w module II:

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności;

 • nauka w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi

Więcej informacji na temat programu ,,Aktywny Samorząd”

w załączniku pn. Kierunki działań 2019.

Terminy składania wniosków:

Moduł I - 01.03.2019 do 31.08.2019r

Moduł II - 01.03.2019 do 30.03.2019r semestr letni

Moduł II - 01.09.2019 do 10.10.2019r semestr zimowy

ZAŁĄCZNIKI:

								

Kierunki 2019

Utworzono dnia 15.02.2019, 14:39

Teoria 2019

Utworzono dnia 15.02.2019, 14:40

Administratorem strony jest : Anna Czaja

GODZINY URZĘDOWANIA

Poniedziałek: 07:00 - 17:00

Wtorek - Czwartek: 07:30 - 15:30

Piątek: 07:00 - 13:00
 

KONTAKT

Telefon: (55) 647 15 45/48

Fax: (55) 647 15 45 wew. 23

e-mail: sekretariat.pcpr@powiat.malbork.pl

Szczegółowe numery telefonów w zakładce  PRACOWNICY

 

GDZIE NAS SZUKAĆ?

Plac Słowiański 6, 82-200 Malbork

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Styczeń 2020
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2