Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

OPASKI TELEMEDYCZNE SIDLY

Utworzono dnia 02.02.2022

Opaska telemedyczna SiDLY + Teleopieka + Platforma + Aplikacja

Jedyna w Polsce certyfikowana opaska telemedyczna w pakiecie z teleopieką SIDLY

Centrum teleopieki SiDLY:

Do centrum ratunkowego przesyłane są wszystkie pomiary na bieżąco wykonywane przez opaskę. Dzięki temu nasi ratownicy zawsze mają komplet informacji niezbędnych do podjęcia decyzji o interwencji w przypadku wciśnięcia przez użytkownika przycisku SOS lub wykrycia upadku.

Przewagą centrum ratunkowego nad klasyczną opieką jest możliwość błyskawicznej reakcji na sygnały płynące z opaski takie jak wciśnięcie przycisku SOS lub wykrycie przez opaskę upadku.

Gwarancja dostępność teleopieki 24/7/365.

Opaska telemedyczna SiDLY Care 2

SiDLY Care 2 posiada deklarację zgodności CE.

Funkcje Opaski SiDLY Care 2

Detekcja upadku

Bądź pewny, że pomoc zostanie wezwana!
 
Wbudowany w opaskę czujnik upadku uruchamia się, gdy jej użytkownik przewróci się i nie porusza przez następne kilkadziesiąt sekund. Nie ma wówczas potrzeby naciskania przycisku sos, gdyż opaska automatycznie łączy się z telecentrum. Dzięki tej funkcji opaska wydaje komunikat głosowy „wykryto podejrzenie upadku” i łączy się z ratownikiem medycznym w telecentrum. Ratownik stara się nawiązać kontakt z osobą poszkodowaną poprzez opaskę. Jeśli próba zakończy się niepowodzeniem, kontaktuje się z rodziną właściciela opaski oraz wzywa karetkę pogotowia.

Pomiar tętna

Dyskretny monitoring funkcji życiowych!
 
Opaska wyposażona jest w czujnik pomiaru tętna. Pomiar tętna wykonywany jest w regularnych odstępach czasu. Interwał w jakim dokonywany jest pomiar można ustawić na platformie internetowej.

Geolokalizacja

Bądź pewien, że pomoc dotrze w odpowiednie miejsce!

 
Funkcja geolokalizacji umożliwia określenie dokładnego położenia użytkownika i zapewnienie mu pomocy dokładnie tam, gdzie jej potrzebuje. Dzięki wbudowanemu nadajnikowi GPS ratownik przeprowadzający interwencję zawsze wie ,gdzie może odnaleźć użytkownika w potrzebie. Dodatkowo lokalizacja jest wzmocniona technologią AGPS, wifi. W razie konieczności ratownik może przekazać dokładnie położenie rodzinie lub innym służbom ratunkowym.

Przycisk SOS

Wezwij pomoc łatwo i szybko!
 
Dwusekundowe przytrzymanie przycisku na opasce pozwala na połączenie się z ratownikiem. Do telecentrum zostaje wysłana wiadomość składająca się z komunikatu SOS, lokalizacji i aktualnego pulsu użytkownika opaski. Ratownik na podstawie przesłanych informacji oraz wywiadu z użytkownikiem opaski podejmuje decyzję o interwencji. Jeśli użytkownik nie odpowiada, niezwłocznie wykonywane jest połączenie na jego telefon lub telefon jego bliskich oraz wzywana jest pomoc. Dzięki tej funkcji użytkownik otrzyma natychmiastową i profesjonalną pomoc.

Czujnik zdjęcia opaski

Miej pewność, że senior jest pod opieką!
 
Opaska jest noszona przez użytkownika na nadgarstku jak zegarek. Podobnie jak zegarek użytkownik zdejmuje ją w niektórych sytuacjach np. na basenie lub na czas ładowania. Dzięki wbudowanemu czujnikowi użytkownik już nie zapomni jej ponownie założyć. Gdy czujnik wykryje, że opaska przez godzinę nie została założona - wyśle komunikat na aplikację. Jeśli opaska nie zostanie powtórnie założona, po 6 godzinach od zdjęcia opaski zostanie wykonany telefon do użytkownika przypominający o jej założeniu.

Dwustronna komunikacja

Porozmawiaj z ratownikiem nawet bez telefonu!
 
Dwustronna komunikacja zapewnia kontakt między użytkownikiem opaski a telecentrum, które jest dostępne na jego każde wezwanie. Aby wykonać połączenie z ratownikiem użytkownik naciska przez dwie sekundy przycisk SOS. Na opaskę może również zadzwonić sam ratownik z telecentrum w momencie, w którym opaska wykryje nietypowe odczyty. Ma to miejsce np. w przypadku zdjęcia opaski. Dzięki tej funkcji użytkownik może w wygodny i szybki sposób skontaktować się z ratownikiem nawet gdy nie ma przy sobie telefonu.
 
Więcej informacji na stronie: https://opaskasidly.pl/
 
 

GODZINY URZĘDOWANIA

Poniedziałek: 07:00 - 16:00

Wtorek - Czwartek: 07:30 - 15:30

Piątek: 07:00 - 14:00
 

KONTAKT

Telefon: (55) 647 15 45/48

Telefon komórkowy: 603 639 955

Fax: (55) 647 15 48

e-mail: sekretariat.pcpr@powiat.malbork.pl

Szczegółowe numery telefonów w zakładce  PRACOWNICY

 

GDZIE NAS SZUKAĆ?

Plac Słowiański 6, 82-200 Malbork

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Marzec 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

WOJEWÓDZTWO POMORSKIE realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich p.n. „Pomorskie dzieciom” Celem projektu jest łagodzenie skutków epidemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom poprzez wsparcie dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym,             w szczególności przebywających w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz objętych opieką hospicjów domowych, jak również wsparcie kadry tych podmiotów.Dofinansowanie projektu z UE: 18 000 000,00 zł FUNDUSZE EUROPEJSKIE Program regionalny RZECZPOSPOLITA POLSKA URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny www.mapadotacji.gov.pl