Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Program „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mobilność osób z niepełnosprawnością

Utworzono dnia 02.03.2023

W uwagi na uruchomienie z dniem 01.03.2023 r. naboru wniosków w ramach programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mobilność osób z niepełnosprawnością,

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku informuje, że program adresowany jest wyłącznie dla osób z niepełnosprawnością w stopniu znacznym uniemożliwiającą poruszanie się bez wózka inwalidzkiego, które nie są w stanie samodzielnie przesiąść się z wózka inwalidzkiego na siedzenie samochodu osobowego. Podkreślamy, że adresatami programu są wyłącznie osoby z niepełnosprawnością lub ich opiekuni prawni.

Dostosowany pojazd musi umożliwić zajęcie miejsca kierowcy lub pasażerowi bez konieczności przesiadania się wózka inwalidzkiego na siedzenie w samochodzie.

Wniosek składa się wyłącznie elektronicznie za pomocą Systemu Obsługi Wsparcia (SOW). SOW.PFRON.ORG.PL

Podmiotem odpowiedzialnym za obsługę programu dla powiatu malborskiego jest Oddział Pomorski PFRON z siedzibą w Gdańsku.

Numer kontaktowy: 58 350 05 00

Osoby, które nie spełniają kryteriów uczestnictwa w przedmiotowym programie „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mobilność osób z niepełnosprawnością mogą ubiegać się o dofinansowanie ze środków PFRON na zakup i montaż oprzyrządowania do posiadanego samochodu osobowego w ramach programu "AKTYWNY SAMORZĄD" w module I obszar A zadanie 1 do kwoty 70 000,00 zł – program obsługiwany jest przez tutejsze Centrum.

 

GODZINY URZĘDOWANIA

Poniedziałek: 07:00 - 16:00

Wtorek - Czwartek: 07:30 - 15:30

Piątek: 07:00 - 14:00
 

KONTAKT

Telefon: (55) 647 15 45/48

Telefon komórkowy: 603 639 955

Fax: (55) 647 15 48

e-mail: sekretariat.pcpr@powiat.malbork.pl

Szczegółowe numery telefonów w zakładce  PRACOWNICY

 

GDZIE NAS SZUKAĆ?

Plac Słowiański 6, 82-200 Malbork

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

WOJEWÓDZTWO POMORSKIE realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich p.n. „Pomorskie dzieciom” Celem projektu jest łagodzenie skutków epidemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom poprzez wsparcie dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym,             w szczególności przebywających w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz objętych opieką hospicjów domowych, jak również wsparcie kadry tych podmiotów.Dofinansowanie projektu z UE: 18 000 000,00 zł FUNDUSZE EUROPEJSKIE Program regionalny RZECZPOSPOLITA POLSKA URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny www.mapadotacji.gov.pl