Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

UWAGA! KONKURS!

Utworzono dnia 24.06.2022

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO    
„Najciekawsze wakacyjne miejsca”

I. Organizator konkursu

1. Organizatorem konkursu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku.


II. Cel konkursu:

Zasadniczym celem konkursu jest:
- rozpowszechnianie sztuki fotografii, jako aktywnej formy spędzania wolnego czasu;
- rozwijanie pasji, wyobraźni oraz pobudzanie aktywności twórczej dzieci i młodzieży;
- rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej, edukacja kulturowa;
- stworzenie możliwości prezentacji własnych dokonań twórczych;


III. Warunki uczestnictwa w konkursie

1. Uczestnikami konkursu są dzieci umieszczone w pieczy zastępczej z terenu powiatu malborskiego
2. Projekty konkursowe realizowane są w formie indywidualnej oraz grupowej;
3. Prace konkursowe należy składać zgodnie z wymogami zawartymi w regulaminie;
4. Uczestnicy zobowiązani są do przedstawienia autorskiego projektu.


IV. Forma prezentacji pracy konkursowej

1. Wykonanie maksymalnie trzech zdjęć, który będzie tworzył komplet. Fotografie powinny przedstawiać przyrodę, krajobrazy, zjawiska pogodowe, architekturę, pejzaże lub fotografię artystyczną „martwą naturę”, nawiązywać powinny do miejsc odpoczynku wakacyjnego.
2. Zdjęcia mogą być kolorowe lub czarno-białe;
3. Każde ze zdjęć musi spełniać warunki techniczne:
a) rozmiar min. 2560 x 1920 pixeli,
b) rozdzielczość min. 72 dpi,
c) format pliku: JPG
4. Na zdjęciu nie może znajdować się wizerunek autora ani osoby trzeciej.
5. Prace należy składać w formie elektronicznej. W treści wpisując imię i nazwisko rodziny zastępczej.


V. Miejsce i termin składania prac konkursowych

1. Prace należy składać do dnia 16.09.2022 r. do godz 13.00 r. na adres:
sekretariat.pcpr@powiat.malbork.pl
2. Prace konkursowe niespełniające wymagań, o których mowa w regulaminie konkursu,  nie będą podlegały ocenie komisji konkursowej.
3. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.


VI. Ocena prac konkursowych

1. Zwycięskie  prace zostaną wybrane przez Komisję konkursową do dnia 23.09.2022 r. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie.

 

VII. Postanowienia końcowe

1. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz zgody na publikację pracy.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zatrzymania prac zgłoszonych do konkursu. Wszystkich informacji dotyczących spraw niewyszczególnionych w regulaminie konkursu można uzyskać pod numerem telefonu 603-639-955.

ZAŁĄCZNIKI:

GODZINY URZĘDOWANIA

Poniedziałek: 07:00 - 16:00

Wtorek - Czwartek: 07:30 - 15:30

Piątek: 07:00 - 14:00
 

KONTAKT

Telefon: (55) 647 15 45/48

Telefon komórkowy: 603 639 955

Fax: (55) 647 15 48

e-mail: sekretariat.pcpr@powiat.malbork.pl

Szczegółowe numery telefonów w zakładce  PRACOWNICY

 

GDZIE NAS SZUKAĆ?

Plac Słowiański 6, 82-200 Malbork

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Marzec 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

WOJEWÓDZTWO POMORSKIE realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich p.n. „Pomorskie dzieciom” Celem projektu jest łagodzenie skutków epidemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom poprzez wsparcie dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym,             w szczególności przebywających w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz objętych opieką hospicjów domowych, jak również wsparcie kadry tych podmiotów.Dofinansowanie projektu z UE: 18 000 000,00 zł FUNDUSZE EUROPEJSKIE Program regionalny RZECZPOSPOLITA POLSKA URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny www.mapadotacji.gov.pl