Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

UWAGA! KONKURS BOŻONARODZENIOWY!

Utworzono dnia 22.11.2022

REGULAMIN KONKURSU BOŻONARODZENIOWYCH

KOLĘD I PASTORAŁEK

 

I. Organizator konkursu

 

1. Organizatorem konkursu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku.

 

II. Cel konkursu:

 

1. Zasadniczym celem konkursu jest:

- kultywowanie tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia oraz upowszechnianie poprzez podtrzymywanie obyczaju śpiewania kolęd i pastorałek,

- rozwijanie wyobraźni oraz pobudzanie aktywności twórczej dzieci i młodzieży,

- rozwijanie talentów muzycznych,

- upowszechnianie kultury muzycznej,

- stworzenie możliwości prezentacji własnych dokonań twórczych.

 

III. Warunki uczestnictwa w konkursie

 

1. Uczestnikami konkursu są dzieci oraz młodzież z pieczy zastępczej z powiatu malborskiego

2. Projekty konkursowe realizowane są:

- w rodzinnej pieczy zastępczej formie indywidualnej lub grupowej

- w instytucjonalnej pieczy zastępczej indywidualnie lub grupowo

3. Uczestnicy przygotowują tylko jedną kolędę lub pastorałkę w języku polskim

4. Uczestnikom konkursu mogą akompaniować instrumentaliści,

5. Dopuszczalny jest podkład muzyczny na nośnikach cyfrowych,

6. Możliwy jest również śpiew a’capella

7. Prace konkursowe należy składać zgodnie z wymogami zawartymi w regulaminie,

8. Rodziny zastępcze zobowiązane są do przedstawienia autorskiego projektu.

 

IV. Forma prezentacji pracy konkursowej

 

1. Wykonanie kolędy lub pastorałki w formie dźwiękowej i audiowizualnej

 

 

V. Miejsce i termin składania prac konkursowych

 

1. Prace konkursowe należy wysłać drogą mailową na adres sekretariat.pcpr@powiat.malbork.pl

do dnia 12.12.2022 r.

2. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.

 

VI. Ocena prac konkursowych

 

1. Zwycięskie prace zostaną wybrane przez Komisję konkursową w dniu 14.12.2022 r. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni telefoniczne.

2. Przy ocenie prac będą brane pod uwagę:

- pomysłowość i oryginalność wykonania,

- dobór repertuaru do możliwości wykonawców,

- walory artystyczne: dobór i rodzaj wykorzystanych materiałów, aranżacja, estetyka

- wkład pracy: poziom trudności oraz samodzielność

 

 

 

VII. Postanowienia końcowe

 

1. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz zgody na publikację pracy.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zatrzymania prac zgłoszonych do konkursu.

Wszystkich informacji dotyczących spraw niewyszczególnionych w regulaminie konkursu można uzyskać pod numerem telefonu 603-639-955.

ZAŁĄCZNIKI:

GODZINY URZĘDOWANIA

Poniedziałek: 07:00 - 16:00

Wtorek - Czwartek: 07:30 - 15:30

Piątek: 07:00 - 14:00
 

KONTAKT

Telefon: (55) 647 15 45/48

Telefon komórkowy: 603 639 955

Fax: (55) 647 15 48

e-mail: sekretariat.pcpr@powiat.malbork.pl

Szczegółowe numery telefonów w zakładce  PRACOWNICY

 

GDZIE NAS SZUKAĆ?

Plac Słowiański 6, 82-200 Malbork

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

WOJEWÓDZTWO POMORSKIE realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich p.n. „Pomorskie dzieciom” Celem projektu jest łagodzenie skutków epidemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom poprzez wsparcie dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym,             w szczególności przebywających w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz objętych opieką hospicjów domowych, jak również wsparcie kadry tych podmiotów.Dofinansowanie projektu z UE: 18 000 000,00 zł FUNDUSZE EUROPEJSKIE Program regionalny RZECZPOSPOLITA POLSKA URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny www.mapadotacji.gov.pl