Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

UWAGA

Utworzono dnia 14.03.2022

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku zawiadamia, że decyzje, na mocy których zostało przyznane prawo do dodatku wychowawczego  tracą moc z dniem
1 czerwca 2022r. (art. 18 ustawy z dnia 17 września 2021 o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw).

Dodatek wychowawczy tzw. 500+ będzie wypłacany przez tut. PCPR do 31.05.2022r.

Aby otrzymać wsparcie od czerwca 2022 roku z programu „Rodzina 500+” należy złożyć wniosek o świadczenie wychowawcze do ZUS wyłącznie drogą elektroniczną poprzez platformę PUE ZUS na formularzu SW-O. 

GODZINY URZĘDOWANIA

Poniedziałek: 07:00 - 16:00

Wtorek - Czwartek: 07:30 - 15:30

Piątek: 07:00 - 14:00
 

KONTAKT

Telefon: (55) 647 15 45/48

Telefon komórkowy: 603 639 955

Fax: (55) 647 15 48

e-mail: sekretariat.pcpr@powiat.malbork.pl

Szczegółowe numery telefonów w zakładce  PRACOWNICY

 

GDZIE NAS SZUKAĆ?

Plac Słowiański 6, 82-200 Malbork

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Marzec 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

WOJEWÓDZTWO POMORSKIE realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich p.n. „Pomorskie dzieciom” Celem projektu jest łagodzenie skutków epidemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom poprzez wsparcie dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym,             w szczególności przebywających w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz objętych opieką hospicjów domowych, jak również wsparcie kadry tych podmiotów.Dofinansowanie projektu z UE: 18 000 000,00 zł FUNDUSZE EUROPEJSKIE Program regionalny RZECZPOSPOLITA POLSKA URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny www.mapadotacji.gov.pl