Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Aktywny Samorząd

Dofinansowania ze środków PFRON

Dofinansowanie w ramach programu
„Aktywny samorząd”

Program dotyczy osób zamieszkujących teren powiatu malborskiego

Moduł I:

W 2018 roku realizowane będą następujące formy wsparcia:

Obszar A

Zadanie 1pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu

Adresat programu

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności

 • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

 • dysfunkcja narządu ruchu

Zadanie 2pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B

Adresat programu

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności

 • wiek aktywności zawodowej

 • dysfunkcja narządu ruchu

Obszar B

Zadanie 1pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania

Adresat programu

 • znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności

 • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie

 • dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku

Zadanie 2dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania

Adresat programu

 • znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności

 • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie

 • dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku

Obszar C

Zadanie 2pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

Adresat programu

 • znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności

Zadanie 3pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości 

Adresat programu

 • stopień niepełnosprawności

 • wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie

 • potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego

 • potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie

Zadanie 4pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości) 

Adresat programu

 • stopień niepełnosprawności

 • wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie

 • potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego

 • potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie

Obszar D pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką Wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego) 

Adresat programu

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności

 • aktywność zawodowa

 • pełnienie roli opiekuna prawnego dziecka

Moduł II – dofinansowanie do nauki na poziomie wyższym

należy przez to rozumieć naukę w następujących formach edukacji na poziomie wyższym: studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (wieczorowym, zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu); szkole policealnej

Dofinansowanie może uzyskać osoba niepełnosprawna, która:

 • posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,

 • pobiera naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub ma przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

W programie nie mogą uczestniczyć osoby niepełnosprawne, które:

 • posiadają wymagalne zobowiązania wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub wobec Realizatora programu,

 • aktualnie mają przerwę w nauce (np. urlop dziekański, urlop zdrowotny).

Więcej informacji na temat programu „Aktywny Samorząd” w załączniku pn. Kierunki działań 2018

Druki wniosków są dostępne do pobrania

w załącznikach poniżej

ZAŁĄCZNIKI:

								

Kierunki działań 2018

Utworzono dnia 12.02.2018, 09:27

Wzór oświadczenia o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Realizatora programu oraz PFRON

Utworzono dnia 04.09.2017, 09:16

oświadczenie o wysokości dochodów

Utworzono dnia 04.09.2017, 09:16

moduł II student

Utworzono dnia 04.09.2017, 09:00

obszar A1- oprzyrządowanie samochodu

Utworzono dnia 04.09.2017, 09:01

obszar A2- prawo jazdy kat B

Utworzono dnia 04.09.2017, 08:54

obszar B1- komputer

Utworzono dnia 04.09.2017, 08:55

obszar B2- komputer szkolenia

Utworzono dnia 04.09.2017, 09:06

obszar C2- wózek sprawność techniczna

Utworzono dnia 04.04.2018, 12:02

obszar C3- proteza

Utworzono dnia 04.09.2017, 09:09

obszar C4- proteza utrzymania sprawności

Utworzono dnia 04.09.2017, 09:10

obszar D- opieka nad osobą zależną

Utworzono dnia 04.09.2017, 09:16

dziecko A1- oprzyrządowanie samochodu

Utworzono dnia 04.09.2017, 08:40

dziecko B1- komputer

Utworzono dnia 04.09.2017, 08:42

dziecko B2- komputer, szkolenia

Utworzono dnia 04.09.2017, 08:43

dziecko C2- wózek sprawności technicznej

Utworzono dnia 04.09.2017, 08:45

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Grudzień 2018
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6