Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Instytucjonalna Piecza Zastępcza

Instytucjonalna piecza zastępcza jest sprawowana w formie:

1. Placówki opiekuńczo-wychowawczej:

a) typu socjalizacyjnego - zapewniają dziecku całodobową opiekę i wychowanie, zaspokajają jego niezbędne potrzeby i podejmują działania w celu powrotu dziecka do rodziny,

b) typu interwencyjnego - zapewniają dziecku doraźną opiekę w czasie trwania sytuacji kryzysowej lub w przypadkach wymagających zapewnienia mu natychmiastowej opieki. Pobyt w placówce interwencyjnej nie powinien być dłuższy niż 3 miesiące, w szczególnych przypadkach może on zostać przedłużony do zakończenia trwającego postępowania sądowego o powrót dziecka do rodziny, przysposobienie, umieszczenie w pieczy zastępczej,

c) typu specjalistyczno-terapeutycznego - zapewniają opiekę dzieciom o indywidualnych potrzebach, wymagających stosowania specjalnych metod wychowawczych i specjalistycznej opieki (dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności i wymagające wyrównywania opóźnień rozwojowych i edukacyjnych),

d) typu rodzinnego - zapewniają całodobową opiekę i wychowanie dla maksymalnie 8 dzieci, (za wyjątkiem rodzeństwa), zaspokajają niezbędne potrzeby dzieci i podejmują działania na rzecz powrotu dzieci do ich rodzin. Prowadzenie placówki można zlecić organizacji pozarządowej.

2. Regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej - zapewnia opiekę dzieciom wymagającym szczególnej opieki, które ze względu na stan zdrowia wymagający stosowania specjalistycznej opieki i rehabilitacji, nie mogą zostać umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej lub w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

3. Interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego - zapewnia opiekę dzieciom, które wymagają specjalistycznej opieki, a nie mogą zostać umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej.

 

W placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego, interwencyjnego lub specjalistyczno-terapeutycznego umieszczane są dzieci powyżej 10 roku życia, wymagające szczególnej opieki lub mające trudności w przystosowaniu się do życia w rodzinie.

 

Na terenie naszego powiatu funkcjonują placówki opiekuńczo – wychowawcze typu socjalizacyjnego:

Dom dla Dzieci w Malborku - prowadzona przez Fundację "Rodzinny Gdańsk"

Adres: al. Wojska Polskiego 503 A, 82-200 Malbork

Dom dla Dzieci w Malborku - prowadzona przez Fundację "Rodzinny Gdańsk"
Adres: al. Wojska Polskiego 503 B, 82-200 Malbork

Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Słoneczne Południe" w Malborku - prowadzona przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku
Więcej o informacji placówce piekuńczo-wychowawcza "Słoneczne Południe" w Malborku KLIKNIJ TUTAJ

 

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz. U z 2015r. poz. 332 z późn. zm.)

- Rozporządzenie MPiPS z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. poz. 1720)

GODZINY URZĘDOWANIA

Poniedziałek: 07:00 - 16:00

Wtorek - Czwartek: 07:30 - 15:30

Piątek: 07:00 - 14:00
 

KONTAKT

Telefon: (55) 647 15 45/48

Telefon komórkowy: 603 639 955

Fax: (55) 647 15 48

e-mail: sekretariat.pcpr@powiat.malbork.pl

Szczegółowe numery telefonów w zakładce  PRACOWNICY

 

GDZIE NAS SZUKAĆ?

Plac Słowiański 6, 82-200 Malbork

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Październik 2022 Brak wydarzeń w tym miesiącu.