Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Projekt "Pomorskie Dzieciom"

Dzieci z rodzin zastępczych i placówki opiekuńczo-wychowawczej „Słoneczne Południe” w Malborku zostaną objęte konkretnym, specjalistycznym wsparciem w ramach projektu „Pomorskie dzieciom”. Jego głównym celem jest zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej.

 

Projekt „Pomorskie dzieciom” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 6.2.2. Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 i jest realizowany przez samorząd województwa pomorskiego.

Powiat Malborski uzyskał Grant w wysokości 205 200,00 zł z tego:

- ze środków UE: 193 800,00 zł

- ze środków budżetu państwa: 11 400,00 zł

na wdrożenie i zrealizowanie Projektu dla:

– Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku – 125 400,00 zł

– Placówka opiekuńczo-wychowawcza „Słoneczne Południe” – 79 800,00 zł

Trwałość projektu w niżej wymienionym zakresie będzie finansowana ze środków własnych powiatu.


​Wsparcie dla dzieci, młodzieży oraz ich opiekunów:

Trwałość projekt zakłada kontynuację pomocy dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, m. in. dzieci i młodzieży w pieczy zastępczej lub objętych opieką hospicjów domowych.
W ramach trwałości projektu zarówno Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jak i placówka opiekuńczo – wychowawcza, kontynuują realizację działań pomocowych, terapeutycznych, edukacyjnych i poradniczych, których celem jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom epidemii COVID-19 w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej.

Zadania, które będą zrealizowane w ramach trwałości Grantu to:
- specjalistyczne poradnictwo rodzinne dla dzieci i młodzieży przebywającej w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej.
- zapewnienie korepetycji i wsparcia dzieci i młodzieży w nauce.
- udzielenie bonu edukacyjnego dla pełnoletnich, usamodzielnionych wychowanków realizujących Indywidualny Program usamodzielnienia.
- warsztaty edukacyjne i superwizja dla: rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka, wychowawców placówki opiekuńczo-wychowawczej oraz dla pracowników Centrum pracujących bezpośrednio z rodzinami zastępczymi.

Trwałość projektu będzie realizowana w okresie od 01.02.2023r. do 31.01.2024r. Pomoc udzielana będzie na wniosek osoby zainteresowanej.

Więcej informacji o Projekcie „Pomorskie dzieciom” dostępnych jest na stronie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Gdańsku:

https://rops.pomorskie.eu/pomorskie-dzieciom

WOJEWÓDZTWO POMORSKIE realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich p.n. „Pomorskie dzieciom” Celem projektu jest łagodzenie skutków epidemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom poprzez wsparcie dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym,             w szczególności przebywających w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz objętych opieką hospicjów domowych, jak również wsparcie kadry tych podmiotów.Dofinansowanie projektu z UE: 18 000 000,00 zł FUNDUSZE EUROPEJSKIE Program regionalny RZECZPOSPOLITA POLSKA URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny www.mapadotacji.gov.pl

ZAŁĄCZNIKI:

 • WNIOSEK
  Utworzono dnia 16.02.2023, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

GODZINY URZĘDOWANIA

Poniedziałek: 07:00 - 16:00

Wtorek - Czwartek: 07:30 - 15:30

Piątek: 07:00 - 14:00
 

KONTAKT

Telefon: (55) 647 15 45/48

Telefon komórkowy: 603 639 955

Fax: (55) 647 15 48

e-mail: sekretariat.pcpr@powiat.malbork.pl

Szczegółowe numery telefonów w zakładce  PRACOWNICY

 

GDZIE NAS SZUKAĆ?

Plac Słowiański 6, 82-200 Malbork

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Marzec 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

WOJEWÓDZTWO POMORSKIE realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich p.n. „Pomorskie dzieciom” Celem projektu jest łagodzenie skutków epidemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom poprzez wsparcie dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym,             w szczególności przebywających w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz objętych opieką hospicjów domowych, jak również wsparcie kadry tych podmiotów.Dofinansowanie projektu z UE: 18 000 000,00 zł FUNDUSZE EUROPEJSKIE Program regionalny RZECZPOSPOLITA POLSKA URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny www.mapadotacji.gov.pl