Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

OGŁOSZENIE

Utworzono dnia 19.10.2023

OGŁOSZENIE O PRACĘ !!!


POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W MALBORKU PILNIE POSZUKUJE KANDYDATÓW NA ZAWODOWĄ RODZINĘ ZASTĘPCZĄ O CHARAKTERZE POGOTOWIA RODZINNEGO.
PILNIE POSZUKUJEMY DO WSPÓŁPRACY OSÓB O DOBRYCH SERCACH CHĘTNYCH DO POMOCY DZIECIOM, KTÓRE POTRZEBUJĄ TYMCZASOWEJ OPIEKI DO CZASU UREGULOWANIA ICH SYTUACJI ŻYCIOWEJ.

W takiej rodzinie może przebywać dziecko nie dłużej niż 4 miesiące, w szczególnych przypadkach pobyt może przedłużyć się do 8 miesięcy lub do czasu zakończenia postępowania sądowego. Wystarczy zgłosić się do PCPR w Malborku, wypełnić dokumenty oraz odbyć obowiązkowe szkolenie wraz z praktyką.

Oferujemy bezpłatne szkolenie, bezpłatną pomoc specjalistów, wsparcie koordynatora, miesięczne świadczenia z tytułu częściowego pokrycia kosztów utrzymania dziecka w pieczy zastępczej. Rodzina zastępcza otrzymuje również wynagrodzenie z PCPR oraz świadczenie 500 plus z Zakładu Ubezpieczeń społecznych.

Kandydaci na pogotowie rodzinne powinni spełniać warunki wynikające z art. 42 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz. U. Z 2023 r. Poz 1426).

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU POD NUMEREM TELEFONU

603-639-955 LUB (55)-647-15-45 wew. 11,12,13

lub e-mail:

e.drozdz.pcpr@powiat.malbork.pl / sekretariat.pcpr@powiat.malbork.pl

 

Autor: Elżbieta Dróżdż

ZAŁĄCZNIKI:

 • OGŁOSZENIE
  Utworzono dnia 19.10.2023, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

GODZINY URZĘDOWANIA

Poniedziałek: 07:00 - 16:00

Wtorek - Czwartek: 07:30 - 15:30

Piątek: 07:00 - 14:00
 

KONTAKT

Telefon: (55) 647 15 45/48

Telefon komórkowy: 603 639 955

Fax: (55) 647 15 48

e-mail: sekretariat.pcpr@powiat.malbork.pl

Szczegółowe numery telefonów w zakładce  PRACOWNICY

Adres do skrzynki EPUAP:

/PCPRMalbork/SkrytkaESP

 

GDZIE NAS SZUKAĆ?

Plac Słowiański 6, 82-200 Malbork

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Lipiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

ZOSTAŃ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ! PODARUJ DZIECKU SZCZĘŚCIE! PODZIEL SIĘ SERCEM! OFERUJEMY BEZPŁATNE SZKOLENIA PODWYŻSZAJĄCE KWALIFIKACJE, COMIESIĘCZNĄ POMOC NA UTRZYMANIE DZIECKA, WYNAGRODZENIE DLA PROWADZĄCYCH ZAWODOWĄ RODZINĘ ZASTĘPCZĄ, POMOC SPECJALISTÓW, WSPARCIE PSYCHOLOGA. ZGŁOŚ SIĘ DO POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W MALBORKU!

Malborska Fundacja Rozwoju Regionalnego Pomagamy na niebiesko-żółto III Celem projektu jest wsparcie 20 dzieci w wieku od 3 do 18lat przebywających w pieczy zastępczej lub dzieci migrantów z Ukrainy. Działania w projekcie mają się przyczynić do stworzenia 12 stałych miejsc świadczenia usług społecznych w placówce wsparcia dziennego założonej w MFRR Dofinansowanie projektu z UE: 353 620,45zł

WOJEWÓDZTWO POMORSKIE realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich p.n. „Pomorskie dzieciom” Celem projektu jest łagodzenie skutków epidemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom poprzez wsparcie dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym,             w szczególności przebywających w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz objętych opieką hospicjów domowych, jak również wsparcie kadry tych podmiotów.Dofinansowanie projektu z UE: 18 000 000,00 zł FUNDUSZE EUROPEJSKIE Program regionalny RZECZPOSPOLITA POLSKA URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny www.mapadotacji.gov.pl