Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

OGŁOSZENIE O PRACY!

Utworzono dnia 14.06.2024

DYREKTOR POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W MALBORKU
OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO

WYCHOWAWCA
W PLACÓWCE OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ
SŁONECZNE POŁUDNIE” W MALBORKU

 1. NAZWA I ADRES JEDNOSTKI:

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku, ul. Plac Słowiański 6, 82-200 Malbork

  Miejsce pracy:
  Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Słoneczne Południe" w Malborku, ul. Sucharskiego 8/1

 2. Oferujemy:

  • wynagrodzenie od 4 900,00 zł brutto,

  • dodatki do wynagrodzenia
   m.in. dodatek stażowy, dofinansowanie do wczasów, trzynasta pensja, premie itp.,

  • stabilne zatrudnienie w formie umowy o pracę na cały etat,

  • pracę w miłym i zaangażowanym zespole,

  • szkolenia zawodowe podnoszące kwalifikacje,

  • możliwość rozwoju i zdobycia doświadczenia,

 1. WYMAGANIA:

  1. Wykształcenie wyższe:

   1. na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą albo

   2. na dowolnym kierunku uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauki o rodzinie lub resocjalizacji.

  2. Dyspozycyjność – praca zmianowa, w weekendy, święta i w nocy,

  3. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

  4. Umiejętność pracy w zespole, łatwość nawiązywania kontaktów, włączania się w życie placówki, zdobywania nowych doświadczeń,

  5. Komunikatywność, cierpliwość i empatia w kontakcie z dziećmi i młodzieżą.

 2. WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. Życiorys (CV),

  2. List motywacyjny.

  Dokumenty rekrutacyjne prosimy przesyłać na e-mail: sekretariat.pcpr@powiat.malbork.pl

  SKONTAKTUJEMY SIĘ Z WYBRANYMI OSOBAMI

   

 3. zakres obowiązków:

Praca polega na opiece nad dziećmi m.in. pomoc w nauce, pomoc w przygotowywaniu posiłków, pomoc w porządkach domowych, organizacja czasu wolnego.

W szczególności dbanie o domową/rodzinną atmosferę.

Zapewnianie bezpiecznych, kreatywnych, opartych na szacunku i empatii warunków wspierających wszechstronny rozwój dzieci.

Współpraca z rodziną dziecka, opiekunami prawnymi,  szkołami, sądem i  innymi instytucjami działającymi w zakresie pieczy zastępczej i pomocy społecznej na rzecz powrotu dziecka do rodziny.

Prowadzenie obowiązującej dokumentacji dzieci.

Udział w zespołach do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka.

 

Grafika stworzona przez: Anna Czaja

GODZINY URZĘDOWANIA

Poniedziałek: 07:00 - 16:00

Wtorek - Czwartek: 07:30 - 15:30

Piątek: 07:00 - 14:00
 

KONTAKT

Telefon: (55) 647 15 45/48

Telefon komórkowy: 603 639 955

Fax: (55) 647 15 48

e-mail: sekretariat.pcpr@powiat.malbork.pl

Szczegółowe numery telefonów w zakładce  PRACOWNICY

Adres do skrzynki EPUAP:

/PCPRMalbork/SkrytkaESP

 

GDZIE NAS SZUKAĆ?

Plac Słowiański 6, 82-200 Malbork

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Lipiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

ZOSTAŃ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ! PODARUJ DZIECKU SZCZĘŚCIE! PODZIEL SIĘ SERCEM! OFERUJEMY BEZPŁATNE SZKOLENIA PODWYŻSZAJĄCE KWALIFIKACJE, COMIESIĘCZNĄ POMOC NA UTRZYMANIE DZIECKA, WYNAGRODZENIE DLA PROWADZĄCYCH ZAWODOWĄ RODZINĘ ZASTĘPCZĄ, POMOC SPECJALISTÓW, WSPARCIE PSYCHOLOGA. ZGŁOŚ SIĘ DO POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W MALBORKU!

Malborska Fundacja Rozwoju Regionalnego Pomagamy na niebiesko-żółto III Celem projektu jest wsparcie 20 dzieci w wieku od 3 do 18lat przebywających w pieczy zastępczej lub dzieci migrantów z Ukrainy. Działania w projekcie mają się przyczynić do stworzenia 12 stałych miejsc świadczenia usług społecznych w placówce wsparcia dziennego założonej w MFRR Dofinansowanie projektu z UE: 353 620,45zł

WOJEWÓDZTWO POMORSKIE realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich p.n. „Pomorskie dzieciom” Celem projektu jest łagodzenie skutków epidemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom poprzez wsparcie dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym,             w szczególności przebywających w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz objętych opieką hospicjów domowych, jak również wsparcie kadry tych podmiotów.Dofinansowanie projektu z UE: 18 000 000,00 zł FUNDUSZE EUROPEJSKIE Program regionalny RZECZPOSPOLITA POLSKA URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny www.mapadotacji.gov.pl