Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Program „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mobilność osób z niepełnosprawnością

Utworzono dnia 02.03.2023

W uwagi na uruchomienie z dniem 01.03.2023 r. naboru wniosków w ramach programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mobilność osób z niepełnosprawnością,

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku informuje, że program adresowany jest wyłącznie dla osób z niepełnosprawnością w stopniu znacznym uniemożliwiającą poruszanie się bez wózka inwalidzkiego, które nie są w stanie samodzielnie przesiąść się z wózka inwalidzkiego na siedzenie samochodu osobowego. Podkreślamy, że adresatami programu są wyłącznie osoby z niepełnosprawnością lub ich opiekuni prawni.

Dostosowany pojazd musi umożliwić zajęcie miejsca kierowcy lub pasażerowi bez konieczności przesiadania się wózka inwalidzkiego na siedzenie w samochodzie.

Wniosek składa się wyłącznie elektronicznie za pomocą Systemu Obsługi Wsparcia (SOW). SOW.PFRON.ORG.PL

Podmiotem odpowiedzialnym za obsługę programu dla powiatu malborskiego jest Oddział Pomorski PFRON z siedzibą w Gdańsku.

Numer kontaktowy: 58 350 05 00

Osoby, które nie spełniają kryteriów uczestnictwa w przedmiotowym programie „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mobilność osób z niepełnosprawnością mogą ubiegać się o dofinansowanie ze środków PFRON na zakup i montaż oprzyrządowania do posiadanego samochodu osobowego w ramach programu "AKTYWNY SAMORZĄD" w module I obszar A zadanie 1 do kwoty 70 000,00 zł – program obsługiwany jest przez tutejsze Centrum.

 

GODZINY URZĘDOWANIA

Poniedziałek: 07:00 - 16:00

Wtorek - Czwartek: 07:30 - 15:30

Piątek: 07:00 - 14:00
 

KONTAKT

Telefon: (55) 647 15 45/48

Telefon komórkowy: 603 639 955

Fax: (55) 647 15 48

e-mail: sekretariat.pcpr@powiat.malbork.pl

Szczegółowe numery telefonów w zakładce  PRACOWNICY

Adres do skrzynki EPUAP:

/PCPRMalbork/SkrytkaESP

 

GDZIE NAS SZUKAĆ?

Plac Słowiański 6, 82-200 Malbork

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

ZOSTAŃ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ! PODARUJ DZIECKU SZCZĘŚCIE! PODZIEL SIĘ SERCEM! OFERUJEMY BEZPŁATNE SZKOLENIA PODWYŻSZAJĄCE KWALIFIKACJE, COMIESIĘCZNĄ POMOC NA UTRZYMANIE DZIECKA, WYNAGRODZENIE DLA PROWADZĄCYCH ZAWODOWĄ RODZINĘ ZASTĘPCZĄ, POMOC SPECJALISTÓW, WSPARCIE PSYCHOLOGA. ZGŁOŚ SIĘ DO POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W MALBORKU!

Malborska Fundacja Rozwoju Regionalnego Pomagamy na niebiesko-żółto III Celem projektu jest wsparcie 20 dzieci w wieku od 3 do 18lat przebywających w pieczy zastępczej lub dzieci migrantów z Ukrainy. Działania w projekcie mają się przyczynić do stworzenia 12 stałych miejsc świadczenia usług społecznych w placówce wsparcia dziennego założonej w MFRR Dofinansowanie projektu z UE: 353 620,45zł

WOJEWÓDZTWO POMORSKIE realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich p.n. „Pomorskie dzieciom” Celem projektu jest łagodzenie skutków epidemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom poprzez wsparcie dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym,             w szczególności przebywających w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz objętych opieką hospicjów domowych, jak również wsparcie kadry tych podmiotów.Dofinansowanie projektu z UE: 18 000 000,00 zł FUNDUSZE EUROPEJSKIE Program regionalny RZECZPOSPOLITA POLSKA URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny www.mapadotacji.gov.pl