Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Program wyrównywania różnic między regionami III

INFORMACJA O REALIZACJI PROGRAMU PN. ,,PROGRAM WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III”.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku informuje, że przyjmowanie wniosków w ramach w/w programu dotyczące obszaru B,C,D,F i G od dnia 01 grudnia 2023 roku do dnia 08 lutego 2024 roku natomiast wnioski samorządów gminnych i powiatowych organizacji pozarządowych dotyczące obszaru A i E programu przyjmowane są w trybie ciągłym.

Szczegółowe informacje na temat przedmiotowego programu oraz procedury jego realizacji znajdują się na stronie internetowej www.pfron.org.pl

Ponadto, można je również uzyskać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku oraz telefonicznie pod numerem (55) 647 15 45.

Obszary programu, które będą realizowane w 2024 roku :
    1) Obszar A - zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych do 197 000,00 zł.
    2) Obszar B - likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach pomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania.
        Maksymalne dofinansowanie do 176 000,00 zł.   
    3) Obszar C - do 74 500,00zł na każde nowoutworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku.
    4) Obszar D - na likwidację barier transportowych w placówkach służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzonych przez: organizacje pozarządowe, gminy lub powiaty a także w warsztatach terapii zajęciowej do:
    a) 144 000,00 zł dla samochodów osobowych zwanych dalej ,,mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,                                    
    b) 117 500,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej ,,mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi,
    c) 351 500,00 zł dla autobusów.
    5) Obszar E - do 17 500,00 zł na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie w sposób stały korzystała z rezultatów projektu, przy czym osoby niepełnosprawne  muszą stanowić co najmniej 30% beneficjentów tego projektu.
    6) Obszar F - tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej. Do 70% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 17 500,00 zł na każde miejsce dla osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej, tworzone w wyniku realizacji programu lub do 80 % kosztów realizacji projektu nie więcej niż 192 000 zł na remont bądź modernizację przeciwdziałającą degradacji infrastruktury istniejącego warsztatu terapii zajęciowej.
    7) Obszar G - proponuje się ustalić wskaźniki kosztów, gdyż zadania realizowane przez powiat w ramach tego obszaru są szczegółowo regulowane postanowieniami ustawowymi oraz właściwymi aktami wykonawczymi.    

GODZINY URZĘDOWANIA

Poniedziałek: 07:00 - 16:00

Wtorek - Czwartek: 07:30 - 15:30

Piątek: 07:00 - 14:00
 

KONTAKT

Telefon: (55) 647 15 45/48

Telefon komórkowy: 603 639 955

Fax: (55) 647 15 48

e-mail: sekretariat.pcpr@powiat.malbork.pl

Szczegółowe numery telefonów w zakładce  PRACOWNICY

Adres do skrzynki EPUAP:

/PCPRMalbork/SkrytkaESP

 

GDZIE NAS SZUKAĆ?

Plac Słowiański 6, 82-200 Malbork

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Kwiecień 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

ZOSTAŃ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ! PODARUJ DZIECKU SZCZĘŚCIE! PODZIEL SIĘ SERCEM! OFERUJEMY BEZPŁATNE SZKOLENIA PODWYŻSZAJĄCE KWALIFIKACJE, COMIESIĘCZNĄ POMOC NA UTRZYMANIE DZIECKA, WYNAGRODZENIE DLA PROWADZĄCYCH ZAWODOWĄ RODZINĘ ZASTĘPCZĄ, POMOC SPECJALISTÓW, WSPARCIE PSYCHOLOGA. ZGŁOŚ SIĘ DO POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W MALBORKU!

Malborska Fundacja Rozwoju Regionalnego Pomagamy na niebiesko-żółto III Celem projektu jest wsparcie 20 dzieci w wieku od 3 do 18lat przebywających w pieczy zastępczej lub dzieci migrantów z Ukrainy. Działania w projekcie mają się przyczynić do stworzenia 12 stałych miejsc świadczenia usług społecznych w placówce wsparcia dziennego założonej w MFRR Dofinansowanie projektu z UE: 353 620,45zł

WOJEWÓDZTWO POMORSKIE realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich p.n. „Pomorskie dzieciom” Celem projektu jest łagodzenie skutków epidemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom poprzez wsparcie dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym,             w szczególności przebywających w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz objętych opieką hospicjów domowych, jak również wsparcie kadry tych podmiotów.Dofinansowanie projektu z UE: 18 000 000,00 zł FUNDUSZE EUROPEJSKIE Program regionalny RZECZPOSPOLITA POLSKA URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny www.mapadotacji.gov.pl