Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Projekt "Pomorskie Dzieciom"

Dzieci z rodzin zastępczych i placówki opiekuńczo-wychowawczej „Słoneczne Południe” w Malborku zostaną objęte konkretnym, specjalistycznym wsparciem w ramach projektu „Pomorskie dzieciom”. Jego głównym celem jest zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej.

 

Projekt „Pomorskie dzieciom” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 6.2.2. Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 i jest realizowany przez samorząd województwa pomorskiego.

Powiat Malborski uzyskał Grant w wysokości 205 200,00 zł z tego:

- ze środków UE: 193 800,00 zł

- ze środków budżetu państwa: 11 400,00 zł

na wdrożenie i zrealizowanie Projektu dla:

– Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku – 125 400,00 zł

– Placówka opiekuńczo-wychowawcza „Słoneczne Południe” – 79 800,00 zł

Trwałość projektu w niżej wymienionym zakresie będzie finansowana ze środków własnych powiatu.


​Wsparcie dla dzieci, młodzieży oraz ich opiekunów:

Trwałość projekt zakłada kontynuację pomocy dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, m. in. dzieci i młodzieży w pieczy zastępczej lub objętych opieką hospicjów domowych.
W ramach trwałości projektu zarówno Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jak i placówka opiekuńczo – wychowawcza, kontynuują realizację działań pomocowych, terapeutycznych, edukacyjnych i poradniczych, których celem jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom epidemii COVID-19 w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej.

Zadania, które będą zrealizowane w ramach trwałości Grantu to:
- specjalistyczne poradnictwo rodzinne dla dzieci i młodzieży przebywającej w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej.
- zapewnienie korepetycji i wsparcia dzieci i młodzieży w nauce.
- udzielenie bonu edukacyjnego dla pełnoletnich, usamodzielnionych wychowanków realizujących Indywidualny Program usamodzielnienia.
- warsztaty edukacyjne i superwizja dla: rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka, wychowawców placówki opiekuńczo-wychowawczej oraz dla pracowników Centrum pracujących bezpośrednio z rodzinami zastępczymi.

Trwałość projektu będzie realizowana w okresie od 01.02.2023r. do 29.02.2024r. Pomoc udzielana będzie na wniosek osoby zainteresowanej.

Więcej informacji o Projekcie „Pomorskie dzieciom” dostępnych jest na stronie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Gdańsku:

https://rops.pomorskie.eu/pomorskie-dzieciom

WOJEWÓDZTWO POMORSKIE realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich p.n. „Pomorskie dzieciom” Celem projektu jest łagodzenie skutków epidemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom poprzez wsparcie dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym,             w szczególności przebywających w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz objętych opieką hospicjów domowych, jak również wsparcie kadry tych podmiotów.Dofinansowanie projektu z UE: 18 000 000,00 zł FUNDUSZE EUROPEJSKIE Program regionalny RZECZPOSPOLITA POLSKA URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny www.mapadotacji.gov.pl

ZAŁĄCZNIKI:

 • WNIOSEK
  Utworzono dnia 16.02.2023, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

GODZINY URZĘDOWANIA

Poniedziałek: 07:00 - 16:00

Wtorek - Czwartek: 07:30 - 15:30

Piątek: 07:00 - 14:00
 

KONTAKT

Telefon: (55) 647 15 45/48

Telefon komórkowy: 603 639 955

Fax: (55) 647 15 48

e-mail: sekretariat.pcpr@powiat.malbork.pl

Szczegółowe numery telefonów w zakładce  PRACOWNICY

Adres do skrzynki EPUAP:

/PCPRMalbork/SkrytkaESP

 

GDZIE NAS SZUKAĆ?

Plac Słowiański 6, 82-200 Malbork

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

ZOSTAŃ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ! PODARUJ DZIECKU SZCZĘŚCIE! PODZIEL SIĘ SERCEM! OFERUJEMY BEZPŁATNE SZKOLENIA PODWYŻSZAJĄCE KWALIFIKACJE, COMIESIĘCZNĄ POMOC NA UTRZYMANIE DZIECKA, WYNAGRODZENIE DLA PROWADZĄCYCH ZAWODOWĄ RODZINĘ ZASTĘPCZĄ, POMOC SPECJALISTÓW, WSPARCIE PSYCHOLOGA. ZGŁOŚ SIĘ DO POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W MALBORKU!

Malborska Fundacja Rozwoju Regionalnego Pomagamy na niebiesko-żółto III Celem projektu jest wsparcie 20 dzieci w wieku od 3 do 18lat przebywających w pieczy zastępczej lub dzieci migrantów z Ukrainy. Działania w projekcie mają się przyczynić do stworzenia 12 stałych miejsc świadczenia usług społecznych w placówce wsparcia dziennego założonej w MFRR Dofinansowanie projektu z UE: 353 620,45zł

WOJEWÓDZTWO POMORSKIE realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich p.n. „Pomorskie dzieciom” Celem projektu jest łagodzenie skutków epidemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom poprzez wsparcie dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym,             w szczególności przebywających w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz objętych opieką hospicjów domowych, jak również wsparcie kadry tych podmiotów.Dofinansowanie projektu z UE: 18 000 000,00 zł FUNDUSZE EUROPEJSKIE Program regionalny RZECZPOSPOLITA POLSKA URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny www.mapadotacji.gov.pl