Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Punkt Interwencji Kryzysowej - PIK

W strukturach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku działa
Punkt Interwencji Kryzysowej (PIK).

Każda osoba potrzebująca pomocy może zgłosić się do Punktu w godzinach pracy Centrum.

Na miejscu można uzyskać pomoc od pracownika socjalnego,
który podpowie co można zrobić w trudnej sytuacji życiowej, 
przekaże informacje o możliwości uzyskania potrzebnej pomocy poza Centrum:
- radcy prawnego;
- rozmowy psychologiczno-interwencyjnej;
- pomocy pedagoga;
- pomocy specjalisty pracy z rodziną.

Pracownik socjalny pomoże również napisać wniosek np. do.:
- Prokuratury;
- Sądu;
- OPS-u.

Punkt Interwencji Kryzysowej ściśle współpracuje z:

Elbląskie Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej
Dane kontaktowe:
PUNKT KONSULTACYJNY W MALBORKU
ul. Żeromskiego 12.
Celem umówienia spotkania należy dzwonić pod numer telefonu 728590288.
www.mediacje-elblag.pl
 esas_1@wp.pl

Punkt prowadzi działania w następujących obszarach:
-pomoc prawno-obywatelska,
-pomoc psychologiczna,
-pomoc socjalna,
-rzecznictwo interesów obywateli przed organami wymiaru sprawiedliwości i administracji publicznej, osobami fizycznymi i prawnymi itp.
-poradnictwo konsumenckie,
-mediacje.

Wszystkie działania kierowane są w pierwszej kolejności do osób, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej.

TEEN CHALLENGE CHRZEŚCIJAŃSKA MISJA SPOŁECZNA ODDZIAŁ W MALBORKU
Punkt konsultacyjny dla kobiet ofiar przemocy (poniedziałki godz. 11:00- 13:00)
- w celu umówienia konsultacji zalecany kontakt telefoniczny- 501101882,
- mailowo- kzmalbork@interia.pl.

Stowarzyszenie Integracja na Plus
Stowarzyszenie Integracja na Plus prowadzi Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Gdańsku wraz z lokalnymi punktami, takimi jak w Malborku. Na ich prowadzenie pozyskało dotację ze środków Funduszu Sprawiedliwości. Dzięki temu może udzielać kompleksowej pomocy specjalistycznej (prawnej i psychologicznej), interwencyjno-socjalnej i materialnej. Mogą z niej skorzystać mieszkańcy Trójmiasta oraz z obszarów działania sądów rejonowych w Kartuzach, Kościerzynie, Kwidzynie, Malborku, Starogardzie Gd., Tczewie, Wejherowie.

Terminy wizyt u specjalistów są albo natychmiastowe, albo trzeba czekać maksymalnie kilka dni. Więcej informacji można uzyskać, dzwoniąc pod nr tel. 793 599 933 lub pisząc na adres e-mail malbork@integracjaplus.pl.

Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Malborku
działa przy pl. KOPERNIKA 33/1.  
Mogą zgłaszać się osoby pokrzywdzone między innymi:
    • przemocą domową,
    • przestępstwem seksualnym,
    • oszustwem,
    • przemocą fizyczną i psychiczną,
    • kradzieżą,
    • wypadkiem drogowym,
    • pozbawieniem alimentów.
 

Projekt pomocy ma być realizowany do końca 2025 r.

GODZINY URZĘDOWANIA

Poniedziałek: 07:00 - 16:00

Wtorek - Czwartek: 07:30 - 15:30

Piątek: 07:00 - 14:00
 

KONTAKT

Telefon: (55) 647 15 45/48

Telefon komórkowy: 603 639 955

Fax: (55) 647 15 48

e-mail: sekretariat.pcpr@powiat.malbork.pl

Szczegółowe numery telefonów w zakładce  PRACOWNICY

Adres do skrzynki EPUAP:

/PCPRMalbork/SkrytkaESP

 

GDZIE NAS SZUKAĆ?

Plac Słowiański 6, 82-200 Malbork

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Kwiecień 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

ZOSTAŃ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ! PODARUJ DZIECKU SZCZĘŚCIE! PODZIEL SIĘ SERCEM! OFERUJEMY BEZPŁATNE SZKOLENIA PODWYŻSZAJĄCE KWALIFIKACJE, COMIESIĘCZNĄ POMOC NA UTRZYMANIE DZIECKA, WYNAGRODZENIE DLA PROWADZĄCYCH ZAWODOWĄ RODZINĘ ZASTĘPCZĄ, POMOC SPECJALISTÓW, WSPARCIE PSYCHOLOGA. ZGŁOŚ SIĘ DO POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W MALBORKU!

Malborska Fundacja Rozwoju Regionalnego Pomagamy na niebiesko-żółto III Celem projektu jest wsparcie 20 dzieci w wieku od 3 do 18lat przebywających w pieczy zastępczej lub dzieci migrantów z Ukrainy. Działania w projekcie mają się przyczynić do stworzenia 12 stałych miejsc świadczenia usług społecznych w placówce wsparcia dziennego założonej w MFRR Dofinansowanie projektu z UE: 353 620,45zł

WOJEWÓDZTWO POMORSKIE realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich p.n. „Pomorskie dzieciom” Celem projektu jest łagodzenie skutków epidemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom poprzez wsparcie dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym,             w szczególności przebywających w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz objętych opieką hospicjów domowych, jak również wsparcie kadry tych podmiotów.Dofinansowanie projektu z UE: 18 000 000,00 zł FUNDUSZE EUROPEJSKIE Program regionalny RZECZPOSPOLITA POLSKA URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny www.mapadotacji.gov.pl