Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Dofinansowania ze środków PFRON

Osoba niepełnosprawna może złożyć wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON do:

 •     uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym wraz z opiekunem,
 •     likwidacji barier architektonicznych,
 •     likwidacji barier w komunikowaniu się i barier technicznych,
 •     zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny,
 •     zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.

 

Osoba niepełnosprawna może również skorzystać ze wsparcia w ramach programu „Aktywny Samorząd” więcej informacji w zakładce: Aktywny Samorząd

(DOTYCZY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZAMIESZKUJĄCYCH NA TERENIE POWIATU MALBORSKIEGO)

UWAGA!

Od 2023 roku wnioski na:

 •     turnusy rehabilitacyjne,
 •     likwidację barier architektonicznych,
 •     likwidację barier w komunikowaniu się,
 •     sprzęt rehabilitacyjny
 • przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

przyjmowane są tylko w formie elektronicznej poprzez System Obsługi Wsparcia (SOW)

KLIKNIJ TUTAJ I ZŁÓŻ WNIOSEK -  https://sow.pfron.org.pl/

 

Wnioski rozpatrywane są po otrzymaniu funduszy z PFRON,
na bieżąco, przez cały rok, do wyczerpania środków przewidzianych na ten cel.

 

Tryb składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON, sposób przyznawania i przekazywania dofinansowania oraz warunki, jakie powinny spełniać osoby niepełnosprawne ubiegające się o dofinansowanie reguluje :

 •     Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych ( Dz.U. z 2011r. Nr 127,poz.721,z późn.zm.)
 •     Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie  określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków PFRON (z póz. zm.)
 •     Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych ( Dz. U. z 2007r. Nr 230 poz.1694 )

 

GODZINY URZĘDOWANIA

Poniedziałek: 07:00 - 16:00

Wtorek - Czwartek: 07:30 - 15:30

Piątek: 07:00 - 14:00
 

KONTAKT

Telefon: (55) 647 15 45/48

Telefon komórkowy: 603 639 955

Fax: (55) 647 15 48

e-mail: sekretariat.pcpr@powiat.malbork.pl

Szczegółowe numery telefonów w zakładce  PRACOWNICY

 

GDZIE NAS SZUKAĆ?

Plac Słowiański 6, 82-200 Malbork

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

WOJEWÓDZTWO POMORSKIE realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich p.n. „Pomorskie dzieciom” Celem projektu jest łagodzenie skutków epidemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom poprzez wsparcie dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym,             w szczególności przebywających w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz objętych opieką hospicjów domowych, jak również wsparcie kadry tych podmiotów.Dofinansowanie projektu z UE: 18 000 000,00 zł FUNDUSZE EUROPEJSKIE Program regionalny RZECZPOSPOLITA POLSKA URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny www.mapadotacji.gov.pl